TS Sensor

 

این سری از محصولات شرکت برکر آلمان را خوب به یاد داشته باشید. کلیـد سـرى TS حـد کمـال هنـر و تکنولـوژى اسـت. ایـن کلیـد هوشـمند بـا صفحـه شیشـه اى لمسـى ، هـم سـطح دیـوار قـرار مـى گیـرد. یکـى از ویژگـى هـاى ایـن سـرى امـکان نامگـذارى بـر اسـاس سـلیقه و بـه دلخـواه شـما اسـت. بـا ایـن سـرى از کلیدهـاى برکـر تنهـا یـک لمـس سـاده لازم اسـت تـا کنتـرل روشـنایى، دمـا، سـناریوها، پـرده هـا و ... را در اختیــار بگیریــد. کلیــدTS Sensor  بیشــترین میــزان عملیــات را بــا کوچکتریــن ابعاد ممکن ارئه مى دهد. ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع لامانع است | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search